Οι υπηρεσίες μας

Η ΕΛΜΕΤ τηρώντας άρτια τον ευροκώδικα 3 για τον σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα και τον ευροκώδικα 4 για τον σχεδιασμό συμμεικτών κτηριακών κατασκευών καθώς και τον ΕΑΚ2003 (ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός) σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε έργο με κοινό παρονομαστή πάντα :

 • Την ασφάλεια
 • Την οικονομία
 • Την λειτουργικότητα
 • Την λειτουργικότητα
 • Και την αισθητική

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας συνιστάται στα ακόλουθα:

 • Μεταλλικά κτίρια
 • Λυόμενους οικίσκους
 • Μεταλλικές κατοικίες
 • Πατάρια- σύμμεικτες κατασκευές
 • Κουφώματα αλουμινίου
 • Στέγαστρα μικρών και μεγάλων διατομών
 • Πεζογέφυρες
 • Αίθουσες εκδηλώσεων
 

- Μεταλλικά Κτίρια - Κατασκευές, Ναυρόζογλου

Μπάφρα - Ιωάννινα

T: 26510 92021    F: 26510 94313    M: 6932 573121    E: [email protected]